Algemene voorwaarden

Welkom bij Zoekdiensten! Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website en het promoten van producten en diensten via ons affiliate marketing platform. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website gebruikt of producten promoot. Door gebruik te maken van onze website of producten te promoten, ga je akkoord met deze voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij je onze website niet te gebruiken of producten te promoten.

1. Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

a. "Zoekdiensten", "wij", "ons" of "onze" verwijst naar Zoekdiensten, een bedrijf dat producten en diensten promoot van derden.

b. "Website" verwijst naar de website van Zoekdiensten, bereikbaar via https://zoekdiensten.nl, waarop producten en diensten worden gepromoot.

c. "Gebruiker", "jij" of "jouw" verwijst naar elke persoon die onze website bezoekt of producten promoot.

d. “Verkoper” verwijst naar elke partij die producten promoot via onze website.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken en overeenkomsten tussen Zoekdiensten en de gebruiker met betrekking tot de aankoop en/of het promoten van producten en diensten via ons affiliate marketing platform.

3. Productinformatie

Wij streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken over de producten en diensten die via ons platform worden gepromoot. Echter, wij kunnen niet garanderen dat de informatie altijd volledig en foutloos is. Eventuele afbeeldingen, beschrijvingen, prijzen of andere informatie met betrekking tot de producten en diensten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

4. Prijzen en Betalingen

De prijzen van de producten en diensten van derden worden vermeld op onze website en zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Wij behouden ons het recht voor om prijzen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Betalingen voor aankopen moeten worden gedaan op de website van de desbetreffende verkoper. Op onze website bieden wij een link naar de betreffende betaalpagina van de verkoper. Jij bent verantwoordelijk voor het voltooien van de betaling. Zodra jouw betaling is ontvangen door de verkoper, zal deze jouw bestelling verwerken en verzenden, tenzij anders vermeld.

5. Verzending en levering

De verzending en levering worden uitgevoerd door de verkopers zelf. Daarom zijn zij verantwoordelijk voor de risico's met betrekking tot de producten. Deze risico's gaan over op jou op het moment van levering. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan de producten na de levering.

Wij adviseren je om bij vragen of problemen met betrekking tot de verzending en levering contact op te nemen met de desbetreffende verkoper.

6. Retourbeleid

Indien je niet tevreden bent met jouw aankoop die je via onze website hebt gedaan bij een van de verkopers, kun je binnen 14 dagen na ontvangst van de producten een retourzending aanvragen bij de desbetreffende verkoper. Houd er rekening mee dat het retourbeleid kan variëren per verkoper.

Voor een retourzending dienen de producten in originele staat te zijn en in de originele verpakking te worden geretourneerd, tenzij anders overeengekomen met de verkoper. De kosten voor de retourzending zijn in de meeste gevallen voor jouw eigen rekening, tenzij de verkoper andere afspraken heeft gemaakt.

Wij adviseren je om het retourbeleid van de specifieke verkoper te raadplegen voor de exacte voorwaarden en instructies met betrekking tot retourzendingen.

7. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, levering, betalingen of andere aspecten met betrekking tot de producten en diensten die via ons platform worden gepromoot. Eventuele geschillen dienen rechtstreeks tussen jou en de verkoper te worden opgelost.

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade, verlies van winst, omzet, gegevens, goodwill of reputatie die voortvloeit uit het gebruik van onze website of het promoten van producten en diensten.

8. Intellectuele Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website en de inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's en software, zijn eigendom van Zoekdiensten of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming enig materiaal van onze website te kopiëren, verspreiden, reproduceren of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

9. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen zullen wij trachten om deze in onderling overleg op te lossen. Indien een geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest recente versie van de voorwaarden zal beschikbaar zijn op onze website. Wij adviseren je om regelmatig deze voorwaarden te raadplegen.

Indien je vragen hebt over deze algemene voorwaarden, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld op onze website.

Laatst bijgewerkt: 30 januari 2023